Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

6156 e133 420
mmm ^^
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie vianihil-sum nihil-sum
0872 fedb 420
3611 0fe1 420
Reposted fromwolley wolley viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Pamiętam teraz słowa babci, która mówiła, że miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać przetrwać katar i długie wieczory, a jak już będzie zimno, rozpalać razem w piecu
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0460 c5bd 420
6814 3f01 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9281 49bd
Reposted fromperohryz perohryz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9045 9602 420
Reposted fromprzegrany przegrany viapsychoviolet psychoviolet
0494 ec26 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaespere espere
7385 2b85 420
Reposted fromsercowisko sercowisko viapsychoviolet psychoviolet
1971 7f32 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0273 9aba 420
4778 97fb 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0372 3ca1 420
Reposted fromlumpy lumpy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9867 4748 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3249 fe59
Reposted fromyox yox viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6668 bf68 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl